Toegang tot gezondheidszorg Oekraïners

Deze pagina heeft als doel om informatie te delen over de toegang tot gezondheidszorg voor de mensen afkomstig uit Oekraïne.


De informatie hieronder betreft de toegang tot medische zorgen voor mensen die recentelijk in België aankomen met Oekraïense nationaliteit en mensen die in Oekraïne verbleven met het statuut van erkend vluchteling of met het statuut van subsidiaire bescherming evenals hun familieleden.
Voor meer details over de ’verblijfsprocedure’ verwijzen we door naar een artikel van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Brussels project: Het Brussels Orientation Center

(!) Het BOC sluit definitief vanaf 23 december 2022

Meer info over wat te doen bij vragen over gezondheidszorg en sociale bescherming is te vinden via deze flyer van het BOC.

Hieronder vindt u informatie over de mogelijkheden voor kandidaten/begunstigden van tijdelijke bescherming om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg. De informatie is geordend volgens de administratieve situatie van de persoon en de verblijfsdocumenten waarover hij/zij in België beschikt.

Oekraïner zonder verblijfsdocument of met bijlage 3 (aankomstverklaring)

Oekraïners zijn vrijgesteld van de visumplicht en kunnen vrij in België verblijven gedurende 90 dagen. Ze kunnen momenteel bescherming vragen bij een dienst van de Dienst Vreemdelingen Zaken (DVZ) die sinds 24 oktober 2022 gevestigd is in het gebouw Eurostation, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel.

WAT MET EVENTUELE MEDISCHE KOSTEN?

Ziekteverzekering: In dit stadium kunnen de mensen zich nog niet inschrijven bij de ziekteverzekering (zie verder voor de details van de retroactiviteit van de dekking door de ziekteverzekering).

OCMW: We raden de mensen aan om het OCMW te contacteren van de gemeente waar ze op dat moment verblijven. De POD MI bevestigt op zijn website « In afwachting van het openen van een recht bij de verzekering wordt er dringende medische hulp verleend aan personen die Oekraïne wegens de oorlog hebben verlaten en die aan het OCMW verklaren dat zij aanspraak maken op het statuut van tijdelijke bescherming. » Merk op dat de POD MI spreekt over Dringende Medische Hulp. Een attest DMH zal dus ingevuld moeten worden door een arts (> voor meer informatie over dit attest DMH consulteer onze pagina ‘Dringende Medische Hulp’ op onze website.)

In geval van hoogdringendheid kunnen de mensen zich steeds aanbieden bij de spoedgevallendienst van een ziekenhuis. Maar de persoon moet eveneens gelijktijdig contact nemen met het OCMW van de gemeente waar hij/zij op dat moment verblijft om de procedure tot tenlastename van deze factuur op te starten.

(!) Merk op dat bij opening van de ziekteverzekering in een later stadium (zie verder), de ziekteverzekering retroactief zal tussenkomen.
Door het laten ondertekenen van een volmacht door de persoon, zal het OCMW later de mogelijkheid hebben om een deel van de reeds gemaakte medische kosten terug te vorderen van de ziekteverzekering.

Oekraïners met een attest van registratie of met het attest van tijdelijke bescherming

De Oekraïners kunnen zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken (sinds 14 maart 2022 gevestigd in Heizel (Paleis 8 van Brussels Expo) aanmelden voor een registratie op basis van hun identiteitsdocument. Ze krijgen een attest van erkenning of als het attest niet direct afgeleverd wordt, krijgen ze een attest van registratie.

WAT MET EVENTUELE MEDISCHE KOSTEN?

Fedasil: Fedasil komt in principe niet tussen voor de medische zorgen behalve voor mensen die opgevangen worden in een noodopvangcentrum zoals bijvoorbeeld in Molenbeek.

Ziekteverzekering: Het RIZIV publiceerde op 15 maart deze omzendbrief.

 • Inschrijving als ’persoon ten laste’: De persoon met tijdelijke bescherming kan zich ook ten laste op de ziekteverzekering inschrijven van een andere persoon met tijdelijke beschermingsstatuut. Het is evenwel niet mogelijk zich in te schrijven ten laste op de ziekteverzekering van de gastfamilie.

OCMW: We raden aan de mensen aan om een aanvraag in te dienen bij het OCMW van de gemeente waar ze verblijven op dat moment. De POD MI bevestigt op zijn website « In afwachting van het openen van een recht bij de verzekering wordt er dringende medische hulp verleend aan personen die Oekraïne wegens de oorlog hebben verlaten en die aan het OCMW verklaren dat zij aanspraak maken op het statuut van tijdelijke bescherming. » Merk op dat de POD MI spreekt over Dringende Medische Hulp. Een attest DMH zal dus ingevuld moeten worden door een arts (> voor meer informatie over dit attest DMH consulteer onze pagina ‘Dringende Medische Hulp’ op onze website.)

In geval van spoedeisende zorg: de mensen kunnen naar een spoedgevallendienst van een ziekenhuis gaan. Het ziekenhuis zal een factuur sturen dus moet gelijktijdig een aanvraag ingediend worden bij het OCMW om deze factuur ten laste te nemen.

(!) Merk op dat bij opening van de ziekteverzekering in een later stadium, de ziekteverzekering retroactief zal tussenkomen. Door het laten ondertekenen van een volmacht door de persoon, zal het OCMW later de mogelijkheid hebben om een deel van de gemaakte medische kosten terug te vorderen van de ziekteverzekering.

Oekraïners met een bijlage 15 of electronische A-kaart

Als de persoon over het attest erkenning van tijdelijke bescherming beschikt, moet hij zich aanmelden bij de gemeente van zijn verblijfplaats. In afwachting van het bezoek van de wijkagent en/of zijn A-kaart krijgt de persoon een bijlage 15 en wordt hij ingeschreven in het vreemdelingenregister retroactief vanaf de datum vermeld op zijn attest tijdelijke erkenning.

WAT MET EVENTUELE MEDISCHE KOSTEN?

Ziekteverzekering: Het RIZIV publiceerde op 15 maart 2022 deze omzendbrief.

 • Inschrijving als gerechtigde ’resident’: De mensen kunnen zich gratis (= zonder bijdrage te betalen aan de verplichte verzekering) inschrijven in de hoedanigheid van Verblijvende in België op basis van het attest van registratie, het attest van tijdelijke bescherming of de bijlage 15. Ze hebben automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming.
  (!) Voor de mensen die ingeschreven zijn als gerechtigde op basis van het attest van registratie zal de ziekteverzekeringsinstelling nakijken of de inschrijving in het vreemdelingenregister effectief in orde gekomen is. Zoniet dan zal de ziekteverzekering de persoon contacteren om zijn ziekteverzekering in orde te stellen.
  De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in samenwerking met het Nationaal Intermutualistisch College (NIC, afdeling Brussel) werkte de volgende folder uit in verschillende talen: ’Komt u uit Oekraïne? Dit is wat u moet weten over ziekenfondsen in Brussel.’
 • Inschrijving als persoon ten laste: De persoon met tijdelijke bescherming kan zich ook ten laste op de ziekteverzekering inschrijven van een andere persoon met tijdelijke beschermingsstatuut. Het is evenwel niet mogelijk zich in te schrijven ten laste op de ziekteverzekering van de gastfamilie.

OCMW: De persoon heeft recht op Dringende Medische Hulp van het OCMW in afwachting van de opening van zijn recht op ziekteverzekering en op maatschappelijke dienstverlening vanaf de inschrijving in het vreemdelingenregister en de aflevering van zijn attest van tijdelijke bescherming.

> Pagina van de POD MI over Oekraïners
> Pagina van de DVZ over Oekraïners

6 mei 2022


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgeving en rechtspraak

Psychische steun

Telefonische hulplijn van Solentra vzw :

 • Luisterend oor, tips en oefeningen om stress te verminderen en de veerkracht aan te spreken
 • Gratis en via een Oekraïense hulpverlener of via een tolk
 • Telefoon: 02 225 44 11 (Engels en Nederlands) ; 02 225 44 21 (Oekraïens)
 • Elke werkdag van 9u tot 12u30
 • Flyer in het Nederlands en in het Oekraïens

Toegang tot zorgen voor personen die Oekraïne zijn ontvlucht

Protection temporaire (UKR-OEKR)Protection temporaire (RU)Protection temporaire (FR)Protection temporaire (NL)