Info fiches. Verblijfsdocumenten en tenlastename van de medische kosten.

Laatste update >>> 06/2023


Op elke fiche lichten we kort het specifieke verblijfsdocument toe en we tonen aan welke diensten kunnen tussenkomen en tegen welke voorwaarden. Zo zal u info terugvinden over de ziekteverzekering in het land van herkomst, de ziekteverzekering in België, de reisverzekering, Fedasil en het OCMW.

Info fiche. Bijlage 3.Info fiche. Bijlage 3ter.Info fiche. Bijlage 15.Info fiche. Bijlage 19.Info fiche. Bijlage 19ter.Info fiche. Bijlage 26quaterInfo fiche. Bijlage 35.Info fiche. Attest van immatriculatie.Info fiche. A kaart.Info fiche. B-kaart. Info fiche. C-kaart.Info fiche. D-kaartInfo fiche. E-kaart.Info fiche. EU-kaartInfo fiche. E+ kaart.Info fiche. EUplus-kaartInfo fiche. F-kaart.Info fiche. F+ -kaart.Info fiche. K-kaartInfo fiche. L-kaartInfo fiche. H-kaart.

>>> Evaluatieformulier <<< Dank bij voorbaat om dit formulier in te vullen ; dit helpt ons om deze publicatie te evalueren en te laten evolueren !

Franse versie, klik hier.

22 juin 2023