Linken


Verordening 987/2009
Verordening 987/2009
Lire plus

Dienst Vreemdelingenzaken - visum kort verblijf Schengen
Dienst Vreemdelingenzaken - visum kort verblijf Schengen
Lire plus

Arrest van 30 juni 2014 van het Grondwettelijk Hof
Arrest van 30 juni 2014 van het Grondwettelijk Hof
Lire plus

 Solvit
Solvit

Oplossingen voor problemen omtrent uw EU-rechten

Lire plus

Fedasil - Aanvraag formulier requisitorium (PDF versie, af te drukken)
Fedasil - Aanvraag formulier requisitorium (PDF versie, af te drukken)
Lire plus

Fedasil - Aanvraag formulier requisitorium (WORD versie, digitaal in te vullen)
Fedasil - Aanvraag formulier requisitorium (WORD versie, digitaal in te vullen)
Lire plus

Platform Kinderen op de Vlucht - materiële hulp
Platform Kinderen op de Vlucht - materiële hulp
Lire plus

Omzendbrief POD MI 20.02.2008
Omzendbrief POD MI 20.02.2008
Lire plus

Richtlijn 2011/24/EU
Richtlijn 2011/24/EU

toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

Lire plus

Verordening EG 883/2004
Verordening EG 883/2004

betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Lire plus