Nieuwsbrieven

Overzicht van de nieuwsbrieven van Medimmigrant die vanaf 2020 werden verstuurd. Indien u zich wenst in te schrijven op onze nieuwsbrief, vul dan onderaan onze website uw gegevens in.


Oktober 2021

 • Covid-19 - Vaccinatie en COVID-certificaat
 • DMH - Maatregelen van de POD MI i.k.v. COVID
 • DMH - 6de staatshervorming - omzendbrief POD MI terugbetaling medische kosten
 • Rechtspraak
 • Publicaties

Juni 2021

 • Covid-19 - Vaccinatie
 • Vertalingen - Nieuwe fiches in Tigrinya
 • Fedasil - Aanvraag formulier requisitorium voor ’no show’ > versie in Word
 • Identiteitskaarten - De E en E+ kaarten worden vervangen door EU en EU+ kaarten
 • GwHof - Aangepaste opvang voor gezin zonder wettig verblijf wegens medische redenen
 • 6de staatshervorming en overdracht van bevoegdheden - Welke gevolgen voor de DMH ?
 • Varia - Publicaties

Maart 2021

 • Fedasil - Psychologische raadplegingen voor verzoekers internationale bescherming
 • Covid-19 - Vaccinatie precaire verblijvers
 • OCMW - Update van het document ‘Medische bewijsstukken’
 • Visum - ‘Essentiële reizen’ omwille van medische redenen
 • OCMW - Maatschappelijke dienstverlening in het kader van onmogelijke terugkeer
 • Vorming - Toegang tot de gezondheidszorg voor mensen met een precair verblijfsstatuut, 01.06.2021 (FR) en 08.06.2021 (NL)
 • Varia - Publicaties, rechtspraak...

December 2020

 • OCMW - nieuwe instructies POD MI
 • OCMW - toegang en werking OCMW’s regio Brussel
 • Internationale bescherming - bijlage 26quater en toegang tot medische zorg
 • Verblijf - procedure ’medische regularisatie’ (art. 9ter) en sociale rechten
 • Covid-19 - daklozensector regio Brussel

September 2020

 • Update fiches ‘Verblijfsdocumenten en tenlastename van de medische kosten’
 • Nieuwe vertalingen in DARI en FARSI van de info over het OCMW en DMH
 • Weigering van medische begeleiding door Fedasil. Klacht of beroep indienen ?
 • Geen opvang en medische begeleiding voor verzoeker IB vanaf online aanmelding
 • Interessante publicaties

April 2020

 • Aanpassing van de werkwijze van het OCMW
 • Meertalige fiches voor mensen zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie
 • Procedure medische regularisatie (art. 9ter) : standaard medisch attest beschikbaar in WORD formaat
 • Wetswijziging van de wet van 2 april 1965 (i.v.m. Dringende Medische Hulp)
 • Vormingen over de toegang tot medische zorgen voor mensen in een precaire verblijfssituatie.

14 octobre 2021


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence