Nieuwsbrieven

Overzicht van de nieuwsbrieven van Medimmigrant die vanaf 2020 werden verstuurd.


April 2020

  • Aanpassing van de werkwijze van het OCMW
  • Meertalige fiches voor mensen zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie
  • Procedure medische regularisatie (art. 9ter): standaard medisch attest beschikbaar in WORD formaat
  • Wetswijziging van de wet van 2 april 1965 (i.v.m. Dringende Medische Hulp)
  • Vormingen over de toegang tot medische zorgen voor mensen in een precaire verblijfssituatie.

30 april 2020


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgevingsteksten