Nieuwsbrieven

Overzicht van de nieuwsbrieven van Medimmigrant die vanaf 2020 werden verstuurd. Indien u zich wenst in te schrijven op onze nieuwsbrief, vul dan onderaan onze website uw gegevens in.


Maart 2024 (klik hier)

 • Ziekteverzekering in België - Inschrijving voor mensen in gevangenis
 • Fedasil - Bordet informatiepunt
 • Fedasil - Actualisatie medisch vademecum
 • Gedwongen terugkeer - Medische testen onder dwang
 • Visum C om medische redenen - Cijfers 2023
 • 9ter - Nieuw standaard medisch getuigschrift
 • CGVS - Nieuw medisch attest VGV
 • Rechtspraak
 • Publicaties

Oktober 2023 (klik hier)

 • Fedasil - Nieuw vademecum over de medische zorgen
 • Fedasil - Medische begeleiding voor verzoekers internationale bescherming zonder opvangplaats
 • Administratieve detentie - Wet op de patiëntenrechten ook van toepassing in administratieve detentiecentra
 • Medimmigrant - Vorming over de toegang tot de gezondheidszorg voor personen met een precair verblijfsstatuut (in het Frans)
 • Rechtspraak
 • Publicaties

Juni 2023 (klik hier)

 • OCMW - Ombudsdienst voor gemeenten en OCMW’s van het BHG
 • Ziekteverzekering - Inschrijving als ‘Ingeschrevene in het rijksregister’
 • Medische regularisatie (9ter) - Cijfers ontvankelijkheidsfase
 • Nieuw op onze website - Wilsonbekwaamheid
 • Nieuw op onze website - Gezondheidszorg in gesloten centra
 • Rechtspraak
 • Publicaties

Maart 2023 (klik hier)

 • Fedasil - Digitale informatiesessie over het nieuwe aanvraagformulier requisitoir medische zorgen (21.03.2023)
 • OCMW - Nieuw model attest DMH goedgekeurd door de 19 Brusselse OCMW’s
 • HvJ-EU - Verwijderingsmaatregeling en behandeling met het oog op pijnbestrijding
 • Fedasil - Medische zorgen voor verzoekers IB die geen opvang krijgen
 • Visum C om medische redenen - Cijfers 2022
 • Publicaties

Oktober 2022 (klik hier)

 • Covid 19 - Laatste info over de situatie in Brussel
 • Begunstigden van tijdelijke bescherming - Het BHOC verhuist en wordt het BOC
 • OCMW - Actualisatie van het informatiedocument ’medische bewijsstukken’
 • Ziekteverzekering - Inschrijving als kind ten laste op basis van onderhoud
 • Fedasil - Online systeem aanvraag requisitorium
 • Fedasil - Psychologische consultaties voor bewoners van opvangcentra
 • Vorming - Toegang tot zorg voor personen met precair verblijfsstatuut -> 8.11.2022
 • Publications

Juni 2022 (klik hier)

 • Covid 19 - Vaccinatie tegen COVID in de Brusselse Regio
 • Begunstigden van het tijdelijke beschermingsstatuut - het ‘Brussels Health Orientation Center’ (BHOC)
 • Begunstigden van het tijdelijke beschermingsstatuut - Infofiche over de toegang tot gezondheidszorg
 • OCMW Anderlecht - Nieuwe folder en lange wachttijd om afspraak te krijgen voor een aanvraag DMH
 • Arrest Grondwettelijk Hof - Rol controlearts HZIV bij procedure DMH
 • Publicaties/documentaires

Februari 2022 (klik hier)

 • Medimmigrant - Vacature
 • OE - Jaarrapport 2020 : medische en sociaalrechtelijke aspecten
 • Uitgebreid medisch attest - Actualisatie
 • Covid-19 - Vaccinatie van mensen in een kwetsbare situatie
 • Fedasil - Werking van de ’Dienst Procesbeheer’
 • Fedasil - Laattijdige betaling en weigering samenwerking vanwege apothekers
 • Visa C om medische redenen - Cijfers 2021
 • Rechtspraak
 • Publicaties

Oktober 2021 (klik hier)

 • Covid-19 - Vaccinatie en COVID-certificaat
 • DMH - Maatregelen van de POD MI i.k.v. COVID
 • DMH - 6de staatshervorming - omzendbrief POD MI terugbetaling medische kosten
 • Rechtspraak
 • Publicaties

Juni 2021 (klik hier)

 • Covid-19 - Vaccinatie
 • Vertalingen - Nieuwe fiches in Tigrinya
 • Fedasil - Aanvraag formulier requisitorium voor ’no show’ > versie in Word
 • Identiteitskaarten - De E en E+ kaarten worden vervangen door EU en EU+ kaarten
 • GwHof - Aangepaste opvang voor gezin zonder wettig verblijf wegens medische redenen
 • 6de staatshervorming en overdracht van bevoegdheden - Welke gevolgen voor de DMH?
 • Varia - Publicaties

Maart 2021 (klik hier)

 • Fedasil - Psychologische raadplegingen voor verzoekers internationale bescherming
 • Covid-19 - Vaccinatie precaire verblijvers
 • OCMW - Update van het document ‘Medische bewijsstukken’
 • Visum - ‘Essentiële reizen’ omwille van medische redenen
 • OCMW - Maatschappelijke dienstverlening in het kader van onmogelijke terugkeer
 • Vorming - Toegang tot de gezondheidszorg voor mensen met een precair verblijfsstatuut, 01.06.2021 (FR) en 08.06.2021 (NL)
 • Varia - Publicaties, rechtspraak...

December 2020 (klik hier)

 • OCMW - nieuwe instructies POD MI
 • OCMW - toegang en werking OCMW’s regio Brussel
 • Internationale bescherming - bijlage 26quater en toegang tot medische zorg
 • Verblijf - procedure ’medische regularisatie’ (art. 9ter) en sociale rechten
 • Covid-19 - daklozensector regio Brussel

September 2020 (klik hier)

 • Update fiches ‘Verblijfsdocumenten en tenlastename van de medische kosten’
 • Nieuwe vertalingen in DARI en FARSI van de info over het OCMW en DMH
 • Weigering van medische begeleiding door Fedasil. Klacht of beroep indienen?
 • Geen opvang en medische begeleiding voor verzoeker IB vanaf online aanmelding
 • Interessante publicaties

April 2020 (klik hier)

 • Aanpassing van de werkwijze van het OCMW
 • Meertalige fiches voor mensen zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie
 • Procedure medische regularisatie (art. 9ter): standaard medisch attest beschikbaar in WORD formaat
 • Wetswijziging van de wet van 2 april 1965 (i.v.m. Dringende Medische Hulp)
 • Vormingen over de toegang tot medische zorgen voor mensen in een precaire verblijfssituatie.

19 oktober 2023


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgeving en rechtspraak