Laatste info

Studie over machtiging tot verblijf in België (2010-2019)
Studie over machtiging tot verblijf in België (2010-2019)

25 juni 2020

Het European Migration Network (EMN) heeft een vergelijkende studie gepubliceerd over de nationale beschermingsstatussen. In België gaat dit over een machtiging tot verblijf in de volgende procedures: humanitaire regularisatie (art.9bis), de medische regularisatie (art.9ter) en de duurzame verblijfsoplossing voor niet-begeleide minderjarigen (NMBV) (art. 61/14 tot 61/25 Vreemdelingenwet). Deze Engelstalige studie focust op de specifieke procedures en de rechten verbonden aan de verschillende beschermingsstatussen.

Download de studie

Nieuwsbrief - april 2020
Nieuwsbrief - april 2020

30 april 2020

Onze nieuwsbrief staat online op onze pagina publicaties.
Deze bevat de volgende items :

  • Aanpassing van de werkwijze van het OCMW
  • Meertalige fiches voor mensen zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie
  • Procedure medische regularisatie (art. 9ter): standaard medisch attest beschikbaar in WORD formaat
  • Wetswijziging van de wet van 2 april 1965 (i.v.m. Dringende Medische Hulp)
  • Vormingen over de toegang tot medische zorgen voor mensen in een precaire verblijfssituatie.

Indien u zich wenst in te schrijven op onze nieuwsbrief, vul dan onderaan onze website uw gegevens in.

Download nieuwsbrief

Infodocument  over de medische bewijsstukken
Infodocument over de medische bewijsstukken

28 januari 2020

De POD MI actualiseerde recent het document over de medische bewijsstukken in het kader van de terugbetaling aan het OCMW.

Download document

Werkwijze en het beleid van de Brusselse OCMW’s op het vlak van gezondheidszorg:  naar een harmonisering?
Werkwijze en het beleid van de Brusselse OCMW’s op het vlak van gezondheidszorg: naar een harmonisering?

17 januari 2020

De Federatie van Brusselse OCMW’s stelt de resultaten voor van een onderzoek “Harmonisering van de praktijken en beleidsmaatregelen inzake gezondheidszorg van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” over de toegang tot de gezondheidszorg voor wie beroep doet op het OCMW. Dit onderzoek wilde de bestaande drempels in kaart brengen en manieren vinden om deze te verlagen. Voor 2020 verbinden de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe om hun praktijken en hun beleidsmaatregelen voor toegang tot gezondheidszorg te harmoniseren en te versterken. Ze stelden hiervoor 4 werkrichtlijnen op: samenwerking met de actoren uit de gezondheidszorg, automatisering van de toegang tot de gezondheidszorg, tot de gezondheidskaart en tot medicijnen.

Lees meer op de website van Brulocalis

Slecht slapen, piekeren en stress ?
Slecht slapen, piekeren en stress ?

30 december 2019

Brochure voor mensen met een migratieachtergrond in 7 talen (Nederldans, Engels, Frans, Arabisch, Farsi, Roemeens en Russisch)

Download de brochures

Wat is Mediprima?
Wat is Mediprima?

17 december 2019

Sinds 21 oktober 2019 gebruiken verschillende huisartsen het digitale systeem Mediprima. De POD MI publiceert op zijn website een lijst van huisartsen die momenteel werken met Mediprima.

Lees meer

Zie alle informatie