Aanpassing bedrag garantstelling (vanaf 01/12/2023)
Aanpassing bedrag garantstelling (vanaf 01/12/2023)

22 november 2023

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aangekondigd dat vanaf 1 december 2023 het bedrag van de inkomsten waarover een garant moet beschikken verhoogd wordt.

Lees meer

Vorming over toegang tot gezondheidszorg voor personen in een precair verblijfsstatuut > 7 december (in het Frans)
Vorming over toegang tot gezondheidszorg voor personen in een precair verblijfsstatuut > 7 december (in het Frans)

19 oktober 2023

Medimmigrant nodigt u graag uit op zijn vorming over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen in een precair verblijfsstatuut.

Lees meer

Grondwettelijk Hof: referentieadres in een situatie van medische overmacht?
Grondwettelijk Hof: referentieadres in een situatie van medische overmacht?

17 oktober 2023

Het Grondwettelijk Hof analyseerde of het referentieadres ook mogelijk is voor een persoon in onwettig verblijf maar die omwille van (medische) overmacht niet kan terugkeren naar haar of zijn land van herkomst. Meer informatie kan u lezen op onze website.

De POD Maatschappelijke Integratie publiceerde op 7 juli 2023 ook een nieuwe omzendbrief over het referentieadres. Een referentieadres bij het OCMW of een privépersoon is enkel mogelijk voor personen die beschikken over een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Lees meer

EHRM – Azzaqui t. Nederland: onvoldoende onderzoek medische situatie bij intrekking verblijfsstatus
EHRM – Azzaqui t. Nederland: onvoldoende onderzoek medische situatie bij intrekking verblijfsstatus

17 oktober 2023

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Nederland art. 8 EVRM (recht op bescherming van het privéleven) had geschonden door het intrekken van het verblijfsstatuut en het opleggen van een inreisverbod aan meneer Azzaqui zonder rekening te houden met zijn mentale problematiek.

Lees meer

Nieuw vademecum van Fedasil over medische zorgen
Nieuw vademecum van Fedasil over medische zorgen

17 oktober 2023

In het voorjaar van 2023 heeft Fedasil het medisch vademecum dat dateerde van 2016 geactualiseerd en aanzienlijk uitgebreid.

Lees meer

Medische begeleiding voor verzoekers internationale bescherming zonder opvangplaats
Medische begeleiding voor verzoekers internationale bescherming zonder opvangplaats

2 oktober 2023

Naar aanleiding van de instructie van Staatssecretaris Nicole De Moor over de beperking van de opvang voor alleenstaande mannen geven we hieronder kort weer wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de medische begeleiding van deze personen. Het artikel geeft meer informatie over hoe en waar deze personnen medische verzorging kunnen krijgen.

Lees meer

Zie alle nieuwsberichten