Covid19 - vaccinatie van precaire verblijvers in Brussel (UPDATE 26.10.2021)
Covid19 - vaccinatie van precaire verblijvers in Brussel (UPDATE 26.10.2021)

26 oktober 2021

Update (26.10.2021)

  • Vaccinatie bij Athena (centrum voor éénmalige geneeskundige zorg): 2 voormiddagen per week en op afspraak;
  • Informatie over het bekomen van het Covid certificaat voor mensen met of zonder rijksregisternummer.
  • Info over de derde dosis of een bijkomende dosis

Lees meer

Nieuwsbrief Medimmigrant - oktober 2021
Nieuwsbrief Medimmigrant - oktober 2021

14 oktober 2021

Onze nieuwsbrief staat online op onze pagina publicaties. Deze bevat de volgende items:

  • Covid-19 - Vaccinatie en COVID-certificaat
  • DMH - Maatregelen van de POD MI i.k.v. COVID
  • DMH - 6de staatshervorming - omzendbrief POD MI terugbetaling medische kosten
  • Rechtspraak
  • Publicaties

Indien u zich wenst in te schrijven op onze nieuwsbrief, vul dan onderaan onze website uw gegevens in.

Lees meer

Europees Hof van Justitie: ernstig zieke vreemdeling en beroep tegen terugkeerbesluit
Europees Hof van Justitie: ernstig zieke vreemdeling en beroep tegen terugkeerbesluit

12 oktober 2021

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich op 5 mei 2021 in een Belgische zaak uitgesproken over de sociale rechten en het verblijfsrecht van een ernstig zieke vreemdeling tijdens de beroepsprocedure tegen een terugkeerbesluit.

Lees meer over deze beschikking van het EU Hof van Justitie

RvV: afgifte BGV na beslissing tot niet-ontvankelijkheid in het kader van art. 9ter
RvV: afgifte BGV na beslissing tot niet-ontvankelijkheid in het kader van art. 9ter

12 oktober 2021

In dit arrest onderzocht de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of DVZ bij de afgifte van een Bevel om het Grondgebied te Verlaten naar aanleiding van een negatieve beoordeling van de ontvankelijkheid van een 9ter aanvraag ook moest nagaan of er een mogelijke schending zou zijn van art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijk of vernederende behandeling).

Lees meer

Perinatale zorg voor personen in kwetsbare levensomstandigheden > workshop op dinsdag 28/09
Perinatale zorg voor personen in kwetsbare levensomstandigheden > workshop op dinsdag 28/09

13 september 2021

Workshop aangeboden door BruZEL en Brusano voor alle gezondheids- en welzijnswerkers die actief zijn in Brussel. De workshop vindt plaats op dinsdag 28 september van 19u30 tot 21u30.

Goed om weten: Deze workshop maakt deel uit van een reeks van vormingen voor eerstelijnsprofessionals die meer kennis en competenties willen verwerven over de zorg voor personen aan de rand van de maatschappij die moeilijker toegang hebben tot het reguliere zorgsysteem.

Inschrijving en info

Attest DMH (update juli 2021)
Attest DMH (update juli 2021)

19 augustus 2021

Vanaf 1 juli 2021 zijn de attesten DMH opnieuw verplicht voor behandelingen opgestart vanaf die datum. Voor een behandeling die werd opgestart tussen 14 maart en 30 juni 2021 en die wordt voortgezet na 1 juli 2021, is het attest DMH niet nodig.

Lees meer

Zie alle nieuwsberichten