Laatste info

Nieuwe instructies POD MI - werking OCMW’s (02.11.2020)
Nieuwe instructies POD MI - werking OCMW’s (02.11.2020)

10 november 2020

De POD Maatschappelijke Integratie heeft op 02.11.2020 nieuwe instructies gepubliceerd met betrekking tot de werking van de OCMW’s in tijden van covid-19. De volgende maatregelen werden, onder andere, genomen:

  • Vanaf 02.11.2020 moeten zorgverleners tijdelijk geen attest Dringende Medische Hulp meer opstellen voor zorgen die verleend worden aan personen zonder wettig verblijf.
  • Huisbezoeken in het kader van het sociaal onderzoek kunnen ook opgeschorst blijven en uitgesteld worden naar een latere datum.

Website POD MI - instructies 02.11.2020

Het doen van een verzoek internationale bescherming opnieuw mogelijk bij aanmeldcentrum
Het doen van een verzoek internationale bescherming opnieuw mogelijk bij aanmeldcentrum

2 november 2020

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft beslist om het online systeem om een afspraak te bekomen stop te zetten. Vanaf 30.10.2020 kunnen personen die een verzoek internationale bescherming willen doen zich in persoon aanmelden aan het aanmeldcentrum. Voor meer details over de aanmeldprocedure verwijzen we naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Website Dienst Vreemdelingenzaken

Internationale bescherming (asiel): recht op materiële hulp vanaf het invullen van het online aanmeldformulier
Internationale bescherming (asiel): recht op materiële hulp vanaf het invullen van het online aanmeldformulier

8 oktober 2020

De rechtbank van eerste aanleg heeft de Belgische staat veroordeeld om verzoekers internationale bescherming materiële hulp (opvang) aan te bieden vanaf het invullen het online aanmeldformulier.

Lees het persbericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Nieuwsbrief - september 2020
Nieuwsbrief - september 2020

1 oktober 2020

Onze nieuwsbrief staat online op onze pagina publicaties.
Deze bevat de volgende items:

  • Update fiches ‘Verblijfsdocumenten en tenlastename van de medische kosten’
  • Nieuwe vertalingen in DARI en FARSI van de info over het OCMW en DMH
  • Weigering van medische begeleiding door Fedasil. Klacht of beroep indienen?
  • Geen opvang en medische begeleiding voor verzoeker IB vanaf online aanmelding
  • Interessante publicaties

Indien u zich wenst in te schrijven op onze nieuwsbrief, vul dan onderaan onze website uw gegevens in.

Download nieuwsbrief

Publicatie jaarverslag Myria 2020: machtiging tot verblijf (9bis-9ter)
Publicatie jaarverslag Myria 2020: machtiging tot verblijf (9bis-9ter)

24 september 2020

Myria (Federaal Migratiecentrum) heeft haar jaarlijks rapport over de procedures machtiging tot verblijf om humanitaire (art.9bis) en medische redenen (art.9ter) gepubliceerd. Uit de cijfers die betrekking hebben op de procedure 9ter blijkt dat er voor 2019 in 11% van de behandelde dossier een machtiging tot verblijf toegekend. In absolute cijfers gaat het om 192 positieve beslissingen en 289 personen die in 2019 een A-kaart ontvingen.

Download rapport

Studie over machtiging tot verblijf in België (2010-2019)
Studie over machtiging tot verblijf in België (2010-2019)

25 juni 2020

Het European Migration Network (EMN) heeft een vergelijkende studie gepubliceerd over de nationale beschermingsstatussen. In België gaat dit over een machtiging tot verblijf in de volgende procedures: humanitaire regularisatie (art.9bis), de medische regularisatie (art.9ter) en de duurzame verblijfsoplossing voor niet-begeleide minderjarigen (NMBV) (art. 61/14 tot 61/25 Vreemdelingenwet). Deze Engelstalige studie focust op de specifieke procedures en de rechten verbonden aan de verschillende beschermingsstatussen.

Download de studie

Zie alle informatie