18/09 : Info over Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut
18/09 : Info over Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut

12 september 2023

Infosessie voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut georganiseerd door vzw Pigment in het gebouw van Globe Aroma te Brussel.
De infosessie verloopt in het Frans. Vertaling in het Engels en Arabisch voorzien.

Meer info

Hof van Cassatie: geïnformeerde toestemming over de financiële gevolgen medische ingreep
Hof van Cassatie: geïnformeerde toestemming over de financiële gevolgen medische ingreep

19 juni 2023

Het Hof van Cassatie heeft zich in 2021 uitgesproken over het facturen van ereloonsupplementen in het kader van de wet Patiëntenrechten van 2002. Artikel 8, §2 van de wet Patiëntenrechten bepaalt dat de geïnformeerde toestemming van de patiënt voor de beoogde medische tussenkomst inhoudt dat artsen hun patiënten, onder meer, moeten informeren over de financiële gevolgen van de medische ingreep.

Lees meer

RvV – verzoek internationale bescherming: HIV en psychische kwetsbaarheid Mali (sociale groep)
RvV – verzoek internationale bescherming: HIV en psychische kwetsbaarheid Mali (sociale groep)

19 juni 2023

Een Malinese man dient een beroep in tegen de weigering van het toekennen van internationale bescherming door het CGVS. Verzoeker haalt in de beroepsfase zijn HIV-status en zijn psychiatrische kwetsbaarheid aan om aan te tonen dat hij een gegronde vrees heeft om vervolgd te worden omdat hij deel uitmaakt van deze sociale groep. Op basis van dit argument kent de Raad verzoeker de vluchtelingenstatus toe.

Lees meer

RvV – weigering verlenging visum C medische redenen: beoordeling medische attesten
RvV – weigering verlenging visum C medische redenen: beoordeling medische attesten

19 juni 2023

Een Congolese vrouw vraagt een verlenging van haar visum kort verblijf om medische redenen aan. DVZ weigert de verlenging en gaat over tot de afgifte van de een Bevel om het Grondgebied te Verlaten. DVZ motiveert deze beslissing aan de hand van de informatie vermeld in een medisch type-attest. De RvV stelt dat DVZ voor de beoordeling van de gezondheidstoestand bij de afgifte van een BGV er rekening gehouden moet worden met alle medische informatie die ter beschikking is. De RvV benadrukt dat er geen wettelijke bepaling bekend is die zou voorschrijven dat er enkel rekening kan gehouden worden met het medisch type-attest.

Lees meer

DVZ: cijfers over ontvankelijkheidsfase in de procedure medische regularisatie (9ter)
DVZ: cijfers over ontvankelijkheidsfase in de procedure medische regularisatie (9ter)

15 juni 2023

De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) publiceert sinds 2010 maandelijkse statistieken over humanitair en medisch verblijf. Sinds 2023 heeft DVZ extra cijfers toegevoegd over de verschillende redenen die tot een onontvankelijke 9ter aanvraag hebben geleid.

Lees meer

Toegang tot gezondheidszorg in gesloten centra
Toegang tot gezondheidszorg in gesloten centra

13 juni 2023

Medimmigrant voegde een nieuwe pagina op de website toe over de toegang tot gezondheidszorg in gesloten centra onder de rubriek ’specifieke situaties’. Op deze pagina vindt u informatie over de werking van de medische dienst, de zorgen die toegekend kunnen worden, de toegang tot een externe arts en de mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Lees meer

Zie alle nieuwsberichten