CGVS: vernieuwd medisch attest ’genitale verminking’
CGVS: vernieuwd medisch attest ’genitale verminking’

18 maart 2024

Het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen heeft het medisch attest genitale verminking (VGV) onlangs aangepast in overleg met een arts en vroedvrouw die gespecialiseerd zijn in VGV.

Lees meer

RvV – Art.9ter: verblijf in psychiatrisch centrum en adrescontrole
RvV – Art.9ter: verblijf in psychiatrisch centrum en adrescontrole

15 maart 2024

Een persoon verblijft op het moment van het indienen van een 9ter aanvraag in een psychiatrisch centrum. Op het moment van de adres controle in het psychiatrisch centrum is verzoeker niet in staat om een identiteitsdocument voor te leggen. Volgens de rechter van de RvV kan het niet kunnen voorleggen van originele identiteitsdocumenten geen reden zijn om een 9ter aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren op basis van art. 9ter, § 3, 1° W1980.

Lees meer

RvV - Art. 9ter: geen identiteitsgegevens vermeld op standaard medische getuigschrift
RvV - Art. 9ter: geen identiteitsgegevens vermeld op standaard medische getuigschrift

14 maart 2024

In het arrest 298 642 van 14 december 2023 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beslissing van onontvankelijkheid in het kader van art.9ter. Meer concreet had DVZ een 9ter aanvraag niet ontvankelijk verklaard omdat het standaard medisch getuigschrift (SMG) geen identiteitsgegevens bevatte. De RvV oordeelde echter ontbreken van identiteitsgegevens op het SMG niet betekent dat de verzoekster als patiënte in kwestie niet kan worden geïdentificeerd op basis van andere medische rapporten.

Lees meer

GwH - Art.9ter: vijfjarige periode voorafgaand aan verblijfsrecht onbeperkte duur
GwH - Art.9ter: vijfjarige periode voorafgaand aan verblijfsrecht onbeperkte duur

12 maart 2024

Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 23/2024 een prejudiciële vraag van de Raad van State beantwoord over de interpretatie van artikel 13, 1 W1980 dat gaat over het verblijf van onbeperkte duur in het kader van de art.9ter procedure.

Lees meer

Inschrijving bij de ziekteverzekering voor mensen in gevangenis
Inschrijving bij de ziekteverzekering voor mensen in gevangenis

11 maart 2024

Sinds 1 januari 2023 worden gevangenen en geïnterneerden ongeacht hun verblijfsstatus ingeschreven bij de ziektekostenverzekering (= bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) vanaf de 1e dag van hun detentie. Een nieuwe hoedanigheid van gerechtigden werd aldus ingevoerd inartikel 32, eerste lid, 24° van de ziekteverzekeringswet.

Lees meer

Gedwongen terugkeer en medische testen onder dwang
Gedwongen terugkeer en medische testen onder dwang

11 maart 2024

Het wetsontwerp 3599 wil een nieuw artikel (art. 74/23) invoeren in de vreemdelingenwet van 1980 dat het mogelijk zou maken om verplichte medische onderzoeken te laten plaatsvinden in het kader van de uitvoering van een gedwongen terugkeermaatregel. Wanneer de betrokkene het onderzoek zou weigeren, dan voorziet het voorgesteld wetsartikel in de mogelijkheid om medische onderzoeken onder dwang uit te voeren.

Lees meer

Zie alle nieuwsberichten