Laatste info

Infodocument  over de medische bewijsstukken
Infodocument over de medische bewijsstukken

28 januari 2020

De POD MI actualiseerde recent het document over de medische bewijsstukken in het kader van de terugbetaling aan het OCMW.

Download pdf

Werkwijze en het beleid van de Brusselse OCMW’s op het vlak van gezondheidszorg:  naar een harmonisering?
Werkwijze en het beleid van de Brusselse OCMW’s op het vlak van gezondheidszorg: naar een harmonisering?

17 januari 2020

De Federatie van Brusselse OCMW’s stelt de resultaten voor van een onderzoek “Harmonisering van de praktijken en beleidsmaatregelen inzake gezondheidszorg van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” over de toegang tot de gezondheidszorg voor wie beroep doet op het OCMW. Dit onderzoek wilde de bestaande drempels in kaart brengen en manieren vinden om deze te verlagen. Voor 2020 verbinden de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe om hun praktijken en hun beleidsmaatregelen voor toegang tot gezondheidszorg te harmoniseren en te versterken. Ze stelden hiervoor 4 werkrichtlijnen op: samenwerking met de actoren uit de gezondheidszorg, automatisering van de toegang tot de gezondheidszorg, tot de gezondheidskaart en tot medicijnen.

Lees meer op de website van Brulocalis

Slecht slapen, piekeren en stress ?
Slecht slapen, piekeren en stress ?

30 december 2019

Brochure voor mensen met een migratieachtergrond in 7 talen (Nederldans, Engels, Frans, Arabisch, Farsi, Roemeens en Russisch)

Download de brochures

Wat is Mediprima?
Wat is Mediprima?

17 december 2019

Sinds 21 oktober 2019 gebruiken verschillende huisartsen het digitale systeem Mediprima. De POD MI publiceert op zijn website een lijst van huisartsen die momenteel werken met Mediprima.

Lees meer

Medische zorgen aan migranten in transit. Wie is bevoegd?
Medische zorgen aan migranten in transit. Wie is bevoegd?

14 juni 2019

Administratief gezien zijn deze mensen vaak sinds dag 1 van hun aankomst zonder wettig verblijf. Als ze nood hebben aan medische zorgen en ze zijn behoeftig, kunnen ze dus een aanvraag dringende medische hulp indienen bij een OCMW.

Lees meer

Lijst van medicatie D: een goede praktijk naar harmonisatie van de medische hulp
Lijst van medicatie D: een goede praktijk naar harmonisatie van de medische hulp

27 februari 2019

Sinds februari 2018 staat op de website van de VSGB de geactualiseerde ‘Medicatie D lijst’.

Lijst van de geneesmiddelen D

Zie alle informatie