Vaccinatie: Herhalingsvaccin (extra dosis)
Vaccinatie: Herhalingsvaccin (extra dosis)

26 november 2021

Elke persoon ouder dan 65 jaar (OOK VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF OF MET TIJDELIJK VERBLIJF) kan vanaf oktober 2021 een herhalingsvaccin verkrijgen. Hiervoor zal het Pfizer of Moderna vaccin gebruikt worden.
Mensen zonder rijksregisternummer of Bis nummer kunnen in principe voor dit herhalingsvaccin naar een vaccinatiecentrum van hun keuze gaan. Het is belangrijk na te gaan of het vaccinatiecentrum Pfizer of Moderna aanbiedt. Op de website van coronavirus.brussels vindt u meer informatie over de verschillende vaccinatie locaties, de openingsuren en het vaccin dat wordt gebruikt.
We willen hier nog herhalen dat mensen zonder wettig verblijf of met een tijdelijk verblijf die nog een eerste vaccin wensen ook nog steeds terecht kunnen in de reguliere vaccinatiecentra en andere vaccinatie locaties (bv. apotheker, vacci-bus, …). >>> Meer info op onze Covid-19 pagina.

Lees meer

Actualisatie ’uitgebreid medisch attest’
Actualisatie ’uitgebreid medisch attest’

2 november 2021

We actualiseerden recent het ’uitgebreid medisch attest’ dat kan gebruikt worden in het kader van verblijfsaanvragen of procedures voor het bekomen van OCMW-steun. Het attest werd ook toegevoegd op de verschillende relevante pagina’s op onze website.

Download hier het uitgebreid medisch attest

Covid19 - vaccinatie van precaire verblijvers in Brussel (UPDATE 03/11/2021)
Covid19 - vaccinatie van precaire verblijvers in Brussel (UPDATE 03/11/2021)

26 oktober 2021

Update (03/11/2021)

  • Vaccinatie bij Athena (centrum voor éénmalige geneeskundige zorg): 2 voormiddagen per week en op afspraak;
  • Informatie over het bekomen van het Covid certificaat voor mensen met of zonder rijksregisternummer.
  • Info over de derde dosis of een bijkomende dosis

Lees meer

Nieuwsbrief Medimmigrant - oktober 2021
Nieuwsbrief Medimmigrant - oktober 2021

14 oktober 2021

Onze nieuwsbrief staat online op onze pagina publicaties. Deze bevat de volgende items:

  • Covid-19 - Vaccinatie en COVID-certificaat
  • DMH - Maatregelen van de POD MI i.k.v. COVID
  • DMH - 6de staatshervorming - omzendbrief POD MI terugbetaling medische kosten
  • Rechtspraak
  • Publicaties

Indien u zich wenst in te schrijven op onze nieuwsbrief, vul dan onderaan onze website uw gegevens in.

Lees meer

Europees Hof van Justitie: ernstig zieke vreemdeling en beroep tegen terugkeerbesluit
Europees Hof van Justitie: ernstig zieke vreemdeling en beroep tegen terugkeerbesluit

12 oktober 2021

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich op 5 mei 2021 in een Belgische zaak uitgesproken over de sociale rechten en het verblijfsrecht van een ernstig zieke vreemdeling tijdens de beroepsprocedure tegen een terugkeerbesluit.

Lees meer over deze beschikking van het EU Hof van Justitie

RvV: afgifte BGV na beslissing tot niet-ontvankelijkheid in het kader van art. 9ter
RvV: afgifte BGV na beslissing tot niet-ontvankelijkheid in het kader van art. 9ter

12 oktober 2021

In dit arrest onderzocht de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of DVZ bij de afgifte van een Bevel om het Grondgebied te Verlaten naar aanleiding van een negatieve beoordeling van de ontvankelijkheid van een 9ter aanvraag ook moest nagaan of er een mogelijke schending zou zijn van art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijk of vernederende behandeling).

Lees meer

Zie alle nieuwsberichten